Vertil je niet

Welkom op de website van de Europese inspectie- en informatiecampagne SLIC over de handmatige verplaatsing van ladingen

Het jaar 2008. Handmatige verplaatsing van ladingen in de retail en bouwsector.

Klachten die onder de kategorie “klachten van het spieren en gewrichtstelsel” vallen, zijn de meest voorkomende met werkzaamheden verbonden, gezondheidsproblemen, waarover Europese werknemers klagen. Naar aanleiding daarvan hebben de leden van het Hoger Arbeidsinspecteurs Comité al in 2007 een Europese informatiecampagne, die de naam ‘Minder tillen’ draagt, ingevoerd. De eerste editie van de campagne had betrekking op werkgevers en werknemers uit de gezondheidszorg en de transportsector.

De mate van het probleem, m.b.t. klachten van het spieren- en gewrochtsysteem en ervaringen m.b.t. de realisatie van de campagne hebben ertoe geleid dat in 2008 de campagne wordt voortgezet. De campagne heeft dit jaar betrekking op de retail en bouwsector. De Poolse Arbeidsinspectie neemt de coördinatie van de campagne van de Nederlandse Arbeidsinspectie over.
De keuze van de sectoren die onder de MHL 2008 campagne vallen, was mede gemaakt door hoger risico of hogere waarschijnlijkheid van het ontstaan van gezondheidsproblemen bij werknemers die dagelijks met ladingsverplaatsing te maken hebben in winkels en op bouwterreinen.

De detailhandel werd door de Europese Arbeidsinspecties gekozen vanwege het grote gebruik van handmatig goederentransport in deze sektor. Ontlading, voorraden, plaatsing van goederen op de planken, werken aan de kassa en langdurige zittende of staande positie vormen enkel een deel van handelingen die het spieren- en gewrichtsysteem van de werknemers belasten. De geplande controles in de retail hebben voornamelijk betrekking op:

  • Distributiecentra;
  • netwerkwinkels;
  • supermarkten.

De netwerkwinkelsector werd onderscheid omwille peiling of handmatige goederenverplaatsing een proceduraal karakter heeft (in alle winkels binnen het netwerk) of door landelijke factoren wordt beïnvloed. De campagne-analyse binnen deze sector zal de Arbeidsinspecties de mogelijkheid bieden om samen met het bestuur van het netwerk op Europees en landelijk niveau nieuwe procedures in te voeren.

De bouwsector is door Europese Arbeidsinspecties onderscheid vanwege grootschalig gebruik van handmatig goederentransport binnen deze sector. Tillen, verplaatsing, duwen, slepen van goederen, besturen van bouwmachines en gereedschap, muur-, stucatoor-, instalatie- en schilderwerk, zo ook graafwerk belasten het spieren- en gewrichtsysteem van de werkenemers binnen deze sector.

Vanwege grote tewerkstelling van werknemers in deze twee sectoren en verhoogd risico van blessures, vormen de gezondheidsproblemen m.b.t. spieren- en gewrichtsysteem van de werkenemers grote sociale lasten voor henzelf, hun gezinnen, werkgevers, de regering, administratie en de hele Europese Unie.

Deze sectoren zijn ook gekozen vanwege kansenvereffening van werknemers en garantie van dezelfde werkomstandigheden in alle Europese landen.